Om mig

Jag heter Thomas P Larsson, jag är föreläsare och konsult. Jag föddes med en ovanlig diagnos som heter Crouzons syndrom. Läs mer om Crouzon här.

Att leva med en sällsynt, eller ovanlig diagnos har gett mig stor erfarenhet av bemötande. Det innebär också att man ofta får själv förklara bakgrund, behov och upplevelser. Det finns många fördomar och avståndstagande för det som är annorlunda. Ett av mina mål är att förändra sjukvårdens perspektiv så att den enskildes erfarenheter och behov blir vägledande.

När jag föreläser fokuserar jag mest på att reflektera och diskutera kring varför dåligt bemötande uppstår och hur det kan bli bättre.

Utöver mina egna erfarenheter har jag arbetat i många år inom funktionshinderrörelsen.