Om Crouzon

Crouzons syndrom tillhör gruppen kraniofaciala missbildningssyndrom. Det orsakas av en förändring (mutation) av ett arvsanlag som finns på kromosom 10.

Ungefär fyra av 100.000 barn i Sverige föds med Crouzons syndrom vilket betyder tre till fyra barn årligen.

Missbildningarna i kraniet och ansiktsskelettet beror på att skallens tillväxtsömmar sluter sig för tidigt. Det medför att huvudet får en annorlunda form och att överkäken och mellanansiktet blir underutvecklade. Det kan leda till att det bildas ett för högt tryck i hjärnan som kan ge huvudvärk, aptitlöshet och kräkningar. Då tillväxten av mellanansiktet inte sker på normalt sätt blir utrymmet i de övre luftvägarna, näsan och svalget trångt. Detta påverkar andningen, förmågan att svälja och talet. Inåtskelning och hörselnedsättning är vanligt.

Källa: Socialstyrelsen

På Socialstyrelsens hemsida finns information om ovanliga diagnoser. Här kan du läsa om diagnosen och medicinska fakta.

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/omovanligadiagnoser