Tjänster

Föreläsningar och utbildningar

Jag föreläser om bemötande och kommunikation inom funktionshinderområdet. Min speciella inriktning är inom området sällsynta diagnoser. Jag har medverkat vid ett flertal föreläsningar för yrkesgrupper inom tand- och sjukvård. Uppdragsgivare har bland att varit Vårdförbundet, Sveriges Tandläkarförbund, Region Skåne, specialistföreningar inom tandvård, Lif de forskande läkemedelsföretagen m.fl.

Moderator och debattledare

Jag har medverkat vid olika konferenser och politikerutfrågningar som moderator.

Rådgivning och expertkonsultation

Jag har deltagit i ett stort antal processer med syfte att stärka patientperspektivet. Jag ger gärna råd och bidrar med mina erfarenheter för att bättre ta tillvara enskildes behov och önskemål. Jag har bland annat ingått i det etiska rådet vid universitetssjukhuset i Lund och deltagit i den statliga bemötandeutredningen.